Hvem er vi?
File
Christian Kepp Stennicke
Formand
60 75 28 86
File
Rene Stennicke
Kasserer
50 45 28 86
HH
Helle Hedegaard
Ungdomsformand
28 91 58 31
File
Dorrit K. Stennicke
Motionistformand
41 58 28 86
File
Carsten Dreyer
Senior- og veteranformand
21 48 30 86